Česko a Česká republika - oficiální geografický a politický název ČR

 


 

 

Tyto stránky jsou věnované problematice jednoslovného pojmenování našeho státu.

 

Hlavní body:

 

1.       jedná se o oficiální geografický název České republiky(podobně jako např. Polsko – Polská republika)

 

2.       nejstarší dochovaný záznam tohoto slova pochází z roku 1777

 

3.       ze slovotvorného hlediska nelze mít proti tomuto výrazu žádné námitky

 

4.       není odvozeno od „Československa“

 

5.       cizojazyčné varianty jsou Czechia (angl.), Tchéquie (franc.), Chequia (špaň.), Tschechien (něm.) a Čechija (rus.)

 

6.       je použitelný ve všech případech a kontextech,kdy se běžně užívá zkráceného vyjádření:v mediích,atlasech,na poštovních známkách a jiných méně formálních tiskovinách

 

7.       „Česko“ je tedy ekvivalentní k výrazu „Česká republika“ a jedná se o název zahrnující Čechy,Moravu a Slezsko

 

Zdroje:

 

1)Libuše Čižmárová : K peripetiím vývoje názvů našeho státu a postojů k nim od roku 1918

 

Oskenováno z :Naše řeč,ročník 82,1999,č1 s.1-15 JPEG: 1 - 2-34-56-78- 910-1112-1314-15

 

2)Leoš Jeleček : Ke geografickému názvu České republiky Česko

 

3)Ústav pro jazyk český Akademie věd se k této problematice vyjádřil na svých webových stránkách
Autor: Dave